لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

شيراز | پلی کلینیک شهید رضایی
لامرد | درمانگاه لامرد
شيراز | بیمارستان شهید دکتر بهشتی
ني ريز | درمانگاه نیریز
نورآباد | درمانگاه نور اباد ممسنی
داراب | درمانگاه ابن سینا داراب
سپیدان | درمانگاه شهدای سپیدان
شيراز | پلی کلینک تخصصی حافظ
مرودشت | پلی کلینیک پارسیان
شيراز | درمانگاه آزادگان
قير | درمانگاه امام علی (ع) قيروكارزين
کوار | درمانگاه كوار
جهرم | درمانگاه آیت الله حق شناس جهرم
اقليد | درمانگاه اقلید
آباده | درمانگاه آباده
استهبان | درمانگاه استهبان
فسا | درمانگاه 22 بهمن فسا
شيراز | طب سالمندان
فراشبند | درمانگاه شهرستان فراشبند
خرامه | درمانگاه حضرت قائم خرامه
كازرون | درمانگاه کازرون